KOMORNIK ARKADIUSZ BROM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

komornik praga

23 września 2021

KOMORNIK ARKADIUSZ BROM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

Komornik Arkadiusz Brom

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Arkadiusz Brom Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Drogą elektroniczną komornik może także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. Wyżej wymienione zapytanie jest bezpłatne.. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. https://www.ceidg.gov.pl EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika: http://www.e-sad.gov.pl System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika System Ognivo daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banków o rachunki bankowego dłużnika. Lista instytucji współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Każde pojedyncze zapytanie jest dodatkowo płatne, w związku z tym wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika powinien złożyć stosowny wniosek oraz uiścić zaliczkę. Ponadto, we wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne banki, do których takie zapytanie ma być skierowane. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: http://www.kir.com.pl E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty. https://pue.zus.pl MPE Monitor Postępowania Egzekucyjnego
Komornik Arkadiusz Brom
Zadzwoń
Nawigaccja