REWIR

Rewirem komorniczym komornika sądowego Arkadiusza Broma jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie.

Jednakże zgodnie z decyzją wierzyciela, stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. o komornikach sądowych ma on prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie apelacji, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Tutejszy komornik prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy, Wawer oraz Wesoła i Rembertów.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Do zadań powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2);

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik wykonuje także następujące czynności:

1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Rewir- spis ulic

 ULICADZIELNICA
11 majaWesoła
21 Praskiego PułkuPraga Południe
31 Praskiego PułkuWesoła
41831 Roku, placPraga Południe
521 Pułku Piechoty Dzieci WarszawyPraga Południe
627 grudniaWawer
7AbrahamaPraga Południe
8AdampolskaPraga Południe
9AdmiralskaRembertów
10AfrykańskaPraga Południe
11AgatowaWesoła
12AgawyWesoła
13AgrarnaRembertów
14AgrestowaWawer
15AkacjowaWesoła
16AkwarelowaWawer
17AlabastrowaWesoła
18AleksandrowskaWawer
19Aleksandry ŚląskiejWawer
20AlgierskaPraga Południe
21AlpejskaWawer
22AlzackaPraga Południe
23AmałowiczaRembertów
24AmetystowaWesoła
25AngorskaPraga Południe
26AnińskaPraga Południe
27AntenowaWawer
28AptecznaWesoła
29AptecznaPraga Południe
30ArabskaPraga Południe
31ArgentyńskaPraga Południe
32ArkadiiWawer
33ArktycznaWawer
34Armii KrajowejWesoła
35ArnikiWawer
36ArsenalskaRembertów
37ArtystycznaWawer
38AsnykaWesoła
39AstrówWesoła
40AstryWawer
41AteńskaPraga Południe
42AttykowaPraga Południe
43Awionetki RWDPraga Południe
44AxentowiczaWawer
45AzaliowaWesoła
46AzaliowaWawer
47Babie LatoRembertów
48Babiego LataWesoła
49BachusaWawer
50BajkowaWawer
51BajońskaPraga Południe
52BakaliowaPraga Południe
53BambusowaWawer
54BankowaWesoła
55BarburkiWawer
56BarcewiczaWawer
57BardiniegoWawer
58BarlickiegoRembertów
59BartosikaPraga Południe
60BartoszyckaWawer
61BarwinkowaWawer
62BarwniczaPraga Południe
63BaśniowaWesoła
64BegoniiWawer
65BellonyRembertów
66BełchatowskaPraga Południe
67BełżeckaPraga Południe
68BerberysowaWawer
69BerentaWesoła
70BerezyńskaPraga Południe
71BerneńskaPraga Południe
72BeskidzkaPraga Południe
73BędzińskaWawer
74BiałoborskaWawer
75BiałowieskaPraga Południe
76BielszowickaWawer
77BiernackaWawer
78BiesiadnaWesoła
79BiłgorajskaPraga Południe
80BiskupiaPraga Południe
81Bitwy GrochowskiejPraga Południe
82BliskaPraga Południe
83BluszczowaWawer
84BławatkówWawer
85BłękitnaWesoła
86BłękitnaWawer
87BocheńskiegoRembertów
88BocznaWesoła
89BodoWawer
90BohaterewiczaPraga Południe
91BombardierówRembertów
92BonaparteWawer
93BonisławskaWawer
94Bora-KomorowskiegoPraga Południe
95BoremlowskaPraga Południe
96BorkowskaWesoła
97BorkowskaWawer
98BorkówWawer
99BorowaWesoła
100BorowieckaWawer
101BorowikaWesoła
102BorówkowaWawer
103BorutyPraga Południe
104BorysławskaWawer
105BosmańskaWawer
106BotanicznaWawer
107BracławskaPraga Południe
108BrandlaPraga Południe
109Brata AlbertaWesoła
110BrazylijskaPraga Południe
111BrodnickaWawer
112BroniewskiegoWesoła
113BronowskaWawer
114BrückneraWawer
115BrukselskaPraga Południe
116Brygady PościgowejPraga Południe
117BrylantowaWesoła
118BrzoskwiniowaWesoła
119BrzoskwiniowaWawer
120BrzostowskaWawer
121BrzozowaWesoła
122BuchalteryjnaRembertów
123BuczowskiegoWawer
124BudniczaRembertów
125BudrysówPraga Południe
126BukowaWesoła
127BukowskiegoPraga Południe
128BuławyRembertów
129BułgarskaPraga Południe
130BursztynowaWawer
131BursztynowaWesoła
132BurzliwaWawer
133BurzyńskiegoPraga Południe
134BusolowaPraga Południe
135BychowskaWawer
136ByczyńskaPraga Południe
137BylicowaWawer
138BysławskaWawer
139BystrzyckaWawer
140CedrowaWesoła
141CedrowaWawer
142CedzyńskaWawer
143CelestynowskaWawer
144CelofanowaWawer
145CelulozyWawer
146CementowaWawer
147CenturiiWawer
148ChabrówWesoła
149ChełchowskaWawer
150ChełmżyńskaRembertów
151ChłodniczaPraga Południe
152ChłopickiegoRembertów
153ChłopickiegoPraga Południe
154ChodakowskaPraga Południe
155ChodkiewiczaWesoła
156ChodzieskaWawer
157ChoinkowaWawer
158ChopinaWesoła
159ChorzelskaWawer
160ChorzowskaWawer
161ChroszczewskaPraga Południe
162Chruściela, alejaRembertów
163ChryzantemyWawer
164ChrzanowskiegoPraga Południe
165ChylickaWawer
166CiasnaWesoła
167CichaWesoła
168CichociemnychPraga Południe
169CiekawaWesoła
170CiekawaWawer
171CienistaWesoła
172CiepielowskaWawer
173CieplarnianaWesoła
174CiesielskaWawer
175CisowaWesoła
176CukrowniczaPraga Południe
177CygańskaWawer
178CyklamenowaWesoła
179CyklamenówWawer
180CylichowskaWawer
181CyprysowaWesoła
182CyraneczkiPraga Południe
183CyrklowaPraga Południe
184CyrkoniiWesoła
185CyrulikówRembertów
186CzapelskaPraga Południe
187CzapniczaRembertów
188CzarnieckiegoWesoła
189CzarnoleskaWawer
190CzarnołęckaWawer
191CzarnuszkiWawer
192CzatówWawer
193CzechaWawer
194CzechowickaPraga Południe
195CzekanowskaWawer
196CzeladniczaWawer
197CzereśniowaWesoła
198Czerwonego KapturkaWawer
199Czerwonych BeretówRembertów
200CzeskaPraga Południe
201CzołgistówWawer
202CzwartakówRembertów
203CzytelniczaWawer
204DaglezjiWesoła
205DakówWesoła
206DaliiWesoła
207DaliowaWawer
208DarłowskaPraga Południe
209DarniowaWawer
210DaszowskaPraga Południe
211DąbrowieckaPraga Południe
212DąbrowskiegoWesoła
213DąbrowyWesoła
214DąbrówkiPraga Południe
215DedalaPraga Południe
216DeptakWawer
217DerkaczyWawer
218DerwidaWawer
219DęblińskaPraga Południe
220DębowaWesoła
221DębyPraga Południe
222DiamentowaWesoła
223DługaWesoła
224DmuchawcowaWawer
225DobraWesoła
226DobrowojaPraga Południe
227DobrzynieckaPraga Południe
228DokerówRembertów
229DolomitowaWesoła
230DomeykiPraga Południe
231DowcipWesoła
232DowódcówRembertów
233DracenyWawer
234DrewnickaPraga Południe
235DrezdeńskaPraga Południe
236Droga GolfowaWawer
237DrogistówRembertów
238DrohobyckaWawer
239DrozdowaWawer
240DrwaliWawer
241DubieńskaPraga Południe
242DudziarskaPraga Południe
243DulczyńskaWawer
244DusznickaWawer
245DwernickiegoWesoła
246DwernickiegoPraga Południe
247DworcowaWawer
248DworkowaWesoła
249Dwóch MieczyRembertów
250DychowskaWawer
251DynowskaPraga Południe
252DziałowaWawer
253DziałyńczykówRembertów
254Dzidka WarszawiakaWawer
255Dzieci Polskich, alejaWawer
256DziecięcaWawer
257DzielnaWesoła
258DzielnicowaWawer
259DziewannyWesoła
260DziewanowskaRembertów
261DziewiarskaRembertów
262DziewosłębyRembertów
263DzięcielinyWawer
264DzięciołaWawer
265DzięgielowaWawer
266DzikaWesoła
267Dzikiej RóżyWesoła
268EdisonaWawer
269EgipskaPraga Południe
270ElsterskaPraga Południe
271EskulapówRembertów
272EstońskaPraga Południe
273EzopaWawer
274FabrycznaWesoła
275FalenickaWawer
276FieldorfaPraga Południe
277Fieldorfa, rondoRembertów
278FilmowaWawer
279FilomatówPraga Południe
280FinlandzkaPraga Południe
281FiołkówWesoła
282FiołkówWawer
283FirletkiWawer
284FiszeraRembertów
285FizykówRembertów
286FizylierówRembertów
287FlazińskiegoPraga Południe
288FloksówWawer
289FlorianaWawer
290FloryWesoła
291ForsycjiWesoła
292FrancuskaPraga Południe
293FraszkaWesoła
294FredryWesoła
295FrenklaWawer
296FrezjiWawer
297FromborskaWawer
298FrontowaRembertów
299Frycza-ModrzewskiegoPraga Południe
300FrysztackaWawer
301FuksjiWawer
302FundamentowaPraga Południe
303GajowaWesoła
304GajowaWawer
305GalijskaPraga Południe
306GardeniiWawer
307GaribaldiegoPraga Południe
308GarncarskaWawer
309GarwolińskaPraga Południe
310GawędziarzyRembertów
311GazowaWesoła
312GąsienicowaWawer
313GdeckaPraga Południe
314GedyminaPraga Południe
315GembarzewskiegoRembertów
316GenewskaPraga Południe
317GeraniiWawer
318GierczakRembertów
319GierdawskaWawer
320GiermkówRembertów
321GlicyniiWawer
322GłowackiegoWesoła
323GłuchaWesoła
324GłuchaPraga Południe
325GocławskaPraga Południe
326GodebskiegoWesoła
327GodlewskaWawer
328GodziszowickaWawer
329GolfowaWesoła
330GontarskaRembertów
331GorajskaWawer
332GorzelniczaPraga Południe
333GospodarczaWawer
334GościniecWesoła
335GoździkówWawer
336GórnaRembertów
337GórnaWesoła
338GrabinyWesoła
339GrafitowaWesoła
340GranicznaWesoła
341GranitowaWesoła
342GrawerskaRembertów
343GreckaPraga Południe
344GremplarskaWawer
345GrenadierówPraga Południe
346GrochowskaPraga Południe
347GromadzkaPraga Południe
348GroszowickaPraga Południe
349GruntowaWawer
350GruszyWawer
351GruzińskaPraga Południe
352GrzybowaRembertów
353GrzybowaWesoła
354GuderskiegoPraga Południe
355GułowskaWawer
356GwarkówRembertów
357HaczowskaWawer
358HafciarskaWawer
359HajnowskaWawer
360HalkiWawer
361HalnaWawer
362HarmonistówWawer
363HaubicyRembertów
364HebanowaWesoła
365HeliotropówWawer
366HerbacianaWawer
367HermanowskaWawer
368HertzaWawer
369HetmańskaPraga Południe
370HiacyntowaWesoła
371HiacyntowaWawer
372HipotecznaWesoła
373HolenderskaPraga Południe
374HomeraWawer
375HorbaczewskiegoPraga Południe
376HortensjiWawer
377HufcowaWawer
378HusarskaWesoła
379I PoprzecznaWawer
380IgańskaPraga Południe
381IglastaWawer
382II PoprzecznaWawer
383III PoprzecznaWawer
384IlskiegoRembertów
385IndyjskaPraga Południe
386InstruktorskaRembertów
387IrlandzkaPraga Południe
388IrydowaWesoła
389IrysówWesoła
390IV PoprzecznaWawer
391IwaniukaWesoła
392IX PoprzecznaWawer
393IzbickaWawer
394IzdebnickaRembertów
395IzerskaWawer
396JabłecznaWawer
397JachowiczaWawer
398JachtowaWawer
399JadowskaPraga Południe
400JagiellońskaWesoła
401JagienkiWawer
402JagodowaWesoła
403JagodyWawer
404JakubowskaPraga Południe
405JałowcowaWawer
406Jana Pawła IIWesoła
407JankowskiegoWawer
408JanosikaWawer
409Jantarowy SzlakPraga Południe
410JanuszewskaWawer
411JarocińskaPraga Południe
412JarzębinowaWesoła
413JaskrówWawer
414JasnaWesoła
415JasnotyWawer
416JasówkaRembertów
417JaspisowaWesoła
418JaszczurczaWawer
419JaśminowaWesoła
420JaworowaWesoła
421JedwabnickaRembertów
422JeleniaWawer
423JemiołowaWawer
424JerzegoRembertów
425JesionowaWesoła
426JeziorowaWawer
427JeździeckaWesoła
428JeżynowaWawer
429JodłowaWesoła
430JontkaWawer
431JordanowskaPraga Południe
432JoselewiczaPraga Południe
433JubilerskaPraga Południe
434JugosłowiańskaPraga Południe
435JuhasówWawer
436JunakówWawer
437JutrzenkiWesoła
438KacpuryRembertów
439KaczeńcaWawer
440Kaczy DółWawer
441KadetówWawer
442KadrowaRembertów
443KajkiWawer
444KakowskiegoPraga Południe
445KaleńskaPraga Południe
446KaletniczaRembertów
447KalinowaWesoła
448KalinowaWawer
449KalinowskaWawer
450KałuszyńskaPraga Południe
451KamaszniczaRembertów
452KameliowaWesoła
453KameliowaWawer
454KamiennaWesoła
455KamieńskiegoWawer
456KamionkowskaPraga Południe
457KamykWesoła
458KanadyjskaPraga Południe
459KanonierskaRembertów
460Kapelanów AKPraga Południe
461KapeluszniczaRembertów
462KapitańskaRembertów
463KarczewskaPraga Południe
464KarlaRembertów
465KarolówkaRembertów
466KarpackaWawer
467KartonowaWawer
468KasprowiczaWesoła
469KaszmirowaWawer
470KasztanowaWesoła
471KatiuszyRembertów
472KatowickaPraga Południe
473KawczaPraga Południe
474KazitaWesoła
475KąkolowaWawer
476KąsekWawer
477KędzierzyńskaWawer
478KicińskiegoPraga Południe
479KickiegoPraga Południe
480KilińskiegoWesoła
481KinowaPraga Południe
482KiprówPraga Południe
483KirasjerówPraga Południe
484KisielickaWawer
485KlasztornaRembertów
486KlimatycznaWesoła
487KlimatycznaWawer
488KlimontowskaWawer
489KlonowaWesoła
490KłodzkaWawer
491KłuszyńskiejRembertów
492KminkowaWawer
493KobielskaPraga Południe
494KobryńskaWawer
495KochanowskiegoWesoła
496KociszewskichWawer
497KockaWawer
498KokoryczkiPraga Południe
499KolarskaWawer
500KolendrowaWesoła
501KołodziejskaRembertów
502Komandosów, alejaRembertów
503KombajnistówWawer
504KominiarskaRembertów
505KomorskaPraga Południe
506KompasowaPraga Południe
507KonarskiegoWesoła
508KoniecpolskaRembertów
509KonopnaWawer
510KonopnickiejWesoła
511KonwaliowaWesoła
512KonwisarskaRembertów
513KopernikaWesoła
514KoprowaWawer
515KoprzywiańskaPraga Południe
516KoralowaWesoła
517KordeckiegoPraga Południe
518KordianaRembertów
519KoreańskaPraga Południe
520KorkowaRembertów
521KorkowaWawer
522KorsuńskaWawer
523KorynckaWawer
524KorytnickaPraga Południe
525KorzeniowaWesoła
526KosaćcowaWawer
527KosmatkiWawer
528KosodrzewinyWawer
529KossakowskiegoWawer
530Kostki-NapierskiegoWesoła
531KosynierówWawer
532KoszęcińskaWawer
533KościelnaWesoła
534KościuszkiWesoła
535KościuszkowcówWawer
536Kotarbińskiego, placPraga Południe
537KowarskaWawer
538KoziaWesoła
539Kozia GórkaPraga Południe
540KożuchowskaWawer
541KramarskaRembertów
542KrasickiegoWesoła
543KrasnoludkówWawer
544KraszewskiegoWesoła
545KrawieckaWawer
546KresowaWawer
547KresowaPraga Południe
548KrobińskaRembertów
549KrokusówWesoła
550KrokusówWawer
551KronikarskaWawer
552KrólaWawer
553Króla MaciusiaWawer
554Królowej AldonyPraga Południe
555KrótkaWesoła
556KrupkiWawer
557KrupniczaWawer
558KruszewskiegoPraga Południe
559KruszwickaWawer
560KruszynyWesoła
561KrynicznaPraga Południe
562KrypskaPraga Południe
563KryształowaWesoła
564KrzywaWesoła
565Księcia WitoldaRembertów
566KubańskaPraga Południe
567Kubusia PuchatkaWesoła
568KudowskaWawer
569KuglarskaRembertów
570KuligowskaWawer
571KutnowskaPraga Południe
572KwarcianaPraga Południe
573Kwatery GłównejPraga Południe
574KwiatkowskiegoPraga Południe
575KwiatowaWesoła
576Kwiatów PolskichWawer
577KwidzyńskaWawer
578Kwitnącej AkacjiWawer
579Kwitnącej WiśniWawer
580LakowaRembertów
581Lasek BrzozowyWesoła
582LatyczowskaPraga Południe
583LawendowaWesoła
584LawendowaWawer
585LawinowaWawer
586LebiodowaWawer
587LechitówPraga Południe
588LeszczynowaWesoła
589LeśnaWesoła
590LeśniczówkaWawer
591Leśnych ZiółWesoła
592LetniaWesoła
593LewkoniiWawer
594LibijskaPraga Południe
595LicealnaRembertów
596LigustrowaWawer
597LiliowaWawer
598LimbyWesoła
599LimbyWawer
600LipkowskaWawer
601LipowaWesoła
602LipskaPraga Południe
603LirycznaRembertów
604LirycznaWesoła
605ListonoszyRembertów
606LiściastaWesoła
607LiścieniaWawer
608LiterackaWesoła
609LiteratówWesoła
610LiwieckaPraga Południe
611LizbońskaPraga Południe
612LokalnaWawer
613LondyńskaPraga Południe
614LotaryńskaPraga Południe
615LotniczaPraga Południe
616LotniczaWesoła
617LotosuRembertów
618LubartowskaPraga Południe
619LubelskaPraga Południe
620LubianaWawer
621LubieszowskaPraga Południe
622LubinieckaPraga Południe
623LubomiraPraga Południe
624LubuskaWawer
625LucernyWawer
626LudwisarskaPraga Południe
627ŁabędziaWawer
628ŁagodnaWesoła
629ŁańcuckaWawer
630ŁaziebnaPraga Południe
631ŁąkowaWesoła
632ŁosickaWawer
633ŁotewskaPraga Południe
634ŁozinowaWawer
635ŁukiskaPraga Południe
636ŁukowskaPraga Południe
637ŁysakowskaWawer
638ŁysogórskaPraga Południe
639ŁyszkiewiczaRembertów
640ŁyszkowickaWawer
641MaciejowickaWawer
642MacierzankiWesoła
643MacierzankiWawer
644MadziarówRembertów
645MagentaRembertów
646MagnoliiWesoła
647MagnoliiWawer
648MahoniowaWesoła
649MajdańskaPraga Południe
650MajerankowaWawer
651MajowaWesoła
652MakarukaPraga Południe
653MakowskaPraga Południe
654MalachitowaWesoła
655MalczyckaWawer
656MalinowaWesoła
657MalwowaWawer
658MalwyWesoła
659MałaWesoła
660MałowiejskaWawer
661ManteufflaPraga Południe
662MarciniakaWawer
663MareckaWawer
664MargerytkiWawer
665MarkietankiRembertów
666MarmurowaWesoła
667MarokańskaPraga Południe
668MarsaRembertów
669MarsaPraga Południe
670MartyWawer
671MarysińskaWawer
672MasłowieckaWawer
673MasztalerskaRembertów
674MatecznikRembertów
675MatejkiWesoła
676MazowieckaWesoła
677MchówWawer
678MeissneraPraga Południe
679MeksykańskaPraga Południe
680MelisyWesoła
681MetalowcówPraga Południe
682MęcińskaPraga Południe
683MglistaPraga Południe
684MichalinkiWawer
685MickiewiczaWesoła
686MieleckaWawer
687MiędzyborskaPraga Południe
688MiędzynarodowaPraga Południe
689MiędzyrzeckaWawer
690MikołajczykaPraga Południe
691MiłaWesoła
692MiłkowskiegoWawer
693MimozyWawer
694MinerskaWawer
695MińskaPraga Południe
696MirskaRembertów
697MirtowaWawer
698MlądzkaPraga Południe
699MłodaWawer
700MłodnickaRembertów
701MłodzieżyWawer
702MniszkaWawer
703ModrzewiowaWesoła
704ModrzewiowaPraga Południe
705ModrzykowaWawer
706MokraWesoła
707Mokry ŁugRembertów
708MokrzeckaWawer
709MoniuszkiWesoła
710MontażowaWawer
711MorąskaWawer
712MorelowaWesoła
713MorgowaWawer
714MorsztynaWesoła
715MotorowaPraga Południe
716MotylkowaWawer
717MozaikowaWawer
718MrągowskaWawer
719MrówczaWawer
720MszańskaWawer
721MurarskaWawer
722MurmańskaPraga Południe
723MycielskiegoPraga Południe
724MydlarskaWawer
725NachyłkowaWawer
726Nad WisłąWawer
727NadarzyńskaWawer
728NaddnieprzańskaWawer
729NaddnieprzańskaPraga Południe
730Nadziei, alejaWawer
731NagietkowaWawer
732NagłowickaWawer
733NagórskiegoPraga Południe
734NarcyzowaWawer
735NarodowaWawer
736NarutowiczaWesoła
737NasielskaPraga Południe
738NasturcjowaWawer
739NasypowaPraga Południe
740NaszaWawer
741NawigatorówWawer
742NefrytowaWesoła
743NenufarówWawer
744NiebieskaWawer
745NiedziałkowskiegoRembertów
746NiekłańskaPraga Południe
747NiemcewiczaWesoła
748NiemodlińskaWawer
749NiepołomickaRembertów
750NiezapominajkiWawer
751NizinnaWesoła
752NizinnaPraga Południe
753NoblaPraga Południe
754NorwidaWesoła
755NotarialnaRembertów
756NowaWesoła
757Nowaka-JeziorańskiegoPraga Południe
758NowińskaPraga Południe
759NowowiśniowaWawer
760NubijskaPraga Południe
761NurskaPraga Południe
762ObarowskaPraga Południe
763ObiegowaWawer
764ObjazdowaWesoła
765ObrońcówPraga Południe
766ObszarowaWawer
767OchoczaWawer
768OdeskaWawer
769OdrębnaWawer
770OdrodzeniaWawer
771Odsieczy WiedniaWawer
772OficerskaWawer
773OgórkowaWawer
774OgrodowaWesoła
775OgrodyWawer
776OjrzanowskaWawer
777OkularowaWawer
778OkulickiegoPraga Południe
779OkuniewskaWesoła
780OkuniewskaPraga Południe
781OkurzałegoRembertów
782OlchyWesoła
783OlchyWawer
784OleckaWawer
785OliwkowaWawer
786Olszynki GrochowskiejPraga Południe
787OmulewskaPraga Południe
788OpalowaWesoła
789OpinogórskaPraga Południe
790OptycznaWawer
791OptymistówWawer
792OraczyRembertów
793OrbityRembertów
794OrchideiWawer
795OrlaWesoła
796Orlego LotuPraga Południe
797OrlikaWawer
798OrłowskiegoWawer
799OrzechowaWesoła
800OrzechowskiegoWawer
801OrzeszkowejWesoła
802Osada OjcówPraga Południe
803OsadniczaWawer
804OsieckaPraga Południe
805OsowskaPraga Południe
806OsterwyWawer
807OstówWawer
808OstrobramskaPraga Południe
809OstrogiWawer
810OstrołęckaPraga Południe
811OstróżkiWawer
812OstrzyckaPraga Południe
813OtawskaWawer
814OtwartaWawer
815OwocowaWawer
816OwsianaPraga Południe
817PabianickaPraga Południe
818PacaPraga Południe
819PacholęcaRembertów
820PaczkowskaWawer
821PaderewskiegoRembertów
822PaderewskiegoWesoła
823PajęczaWawer
824PalmowaWawer
825Panny WodnejWawer
826PanoramyWawer
827PapierowaWawer
828PaprociWesoła
829PaprociowaWawer
830ParkowaWesoła
831ParterowaWawer
832ParyskaPraga Południe
833Pasaż Złotej WilgiPraga Południe
834PasażerskaWawer
835PastuszkówRembertów
836PaśnikówPraga Południe
837PatriotówWawer
838PawlikowskiegoPraga Południe
839PawłowskaWawer
840PazińskiegoWawer
841PelargoniiWawer
842PeoniiWawer
843PerkunaPraga Południe
844PerłowaWesoła
845PerzowaWawer
846PeszteńskaPraga Południe
847PetuniiWawer
848PiaskowaWesoła
849PiastowaWawer
850PiastowskaWesoła
851PiechurówWawer
852PielęgniarekWawer
853PielgrzymówRembertów
854PierwiosnkówWawer
855PięknaWesoła
856PilarzyRembertów
857Piłsudskiego, alejaWesoła
858PińczowskaWawer
859PiołunowaWawer
860Piotrusia PanaWesoła
861PisarkaPraga Południe
862PlanetowaWawer
863PlatanówWesoła
864PlatynowaWesoła
865PlażowaWawer
866PlecionaWawer
867PlutonowychRembertów
868PłatnerskaRembertów
869PłowcePraga Południe
870PłowieckaWawer
871PłowieckaPraga Południe
872PociskowaRembertów
873PoczątkowaWawer
874PodbiałowaWawer
875PodhajeckaPraga Południe
876PodhalańskaRembertów
877PodjazdWawer
878PodkowyWawer
879PodleśnaWesoła
880PodmokłaWawer
881PodolskaPraga Południe
882PodskarbińskaPraga Południe
883PodstawowaWawer
884PoezjiWesoła
885PoezjiWawer
886PogodnaWesoła
887PokrzywnickaPraga Południe
888PokrzywowaWawer
889PokuckaPraga Południe
890PolankiWesoła
891PolanyWawer
892PolarnaWawer
893PoligonowaPraga Południe
894PolnaWesoła
895Polskich SkrzydełPraga Południe
896PołanieckaWawer
897PołudniowaWawer
898PomarańczowaWawer
899PomiechowskaWawer
900PomologicznaWawer
901Poniatowskiego, alejaPraga Południe
902PontonierówRembertów
903PopiołówWawer
904PopradzkaWawer
905PoprawnaWawer
906PorębskaWawer
907PorostowaWawer
908PoselskaPraga Południe
909PosłańcówRembertów
910PoświatyWesoła
911PoświętnaRembertów
912PotockichWawer
913PowiatowaWawer
914PowojowaWawer
915PowroźniczaRembertów
916Powstańców WarszawyWesoła
917PowszechnaWawer
918PożaryskiegoWawer
919PółnocnaWawer
920PrabuckaWawer
921PrasowaWawer
922ProchowaPraga Południe
923PromiennaWesoła
924PromykowaWawer
925ProstaWesoła
926PrusaWesoła
927PrymulkiWawer
928PrzebiegRembertów
929PrzechodniaWesoła
930PrzedświtRembertów
931PrzedwiośnieWawer
932PrzejazdowaWesoła
933PrzelotWawer
934PrzełęczyWawer
935PrzewłockaRembertów
936PrzewodowaWawer
937PrzeworskaPraga Południe
938PrzodownikówWawer
939PrzygodnaWawer
940PrzyjaźniWawer
941PrzyjemnaWawer
942PrzylaszczkowaWawer
943PrzyleśnaWesoła
944PrzyleśnaWawer
945Przymierza, placPraga Południe
946PstrowskiegoWesoła
947PtasiaWesoła
948PułtuskaPraga Południe
949PustelnickaPraga Południe
950PuszkarzyRembertów
951RabatowaWawer
952RadłowaWawer
953RadłowskaWawer
954RadomszczańskaWawer
955RadosnaWesoła
956RadoszyckaWawer
957RadziłowskaPraga Południe
958RafałowskaWawer
959RafiiRembertów
960RamowaPraga Południe
961RaperswilskaPraga Południe
962RasztowskaRembertów
963RatoszyńskaWawer
964RatynieckaWawer
965RawickaWawer
966RdestowaWawer
967RechniewskiegoPraga Południe
968RegeraWawer
969RegionalnaWawer
970RejaWesoła
971RejowieckaWawer
972RejtanaWesoła
973RekruckaWawer
974RembertowskaWesoła
975RepublikańskaRembertów
976ReszelskaWawer
977RetmańskaWawer
978ReymontaWesoła
979RezedowaWawer
980RębkowskaPraga Południe
981RękawiczniczaRembertów
982RodziewiczównyWesoła
983RodziewiczównyPraga Południe
984RogalskiegoPraga Południe
985RogatkowaWawer
986RoliWawer
987RolnaWesoła
988RolniczaWawer
989RomantycznaWawer
990Romea i JuliiPraga Południe
991RopczyckaWawer
992RosiczkiWawer
993RosnącaWawer
994RościszewskaWawer
995RotyRembertów
996RowowaWesoła
997RozchodnikowaWawer
998RozkosznaWawer
999RozłuckaPraga Południe
1000RozmarynuWawer
1001RozszerzonaWawer
1002RoztockaPraga Południe
1003RożekWawer
1004RożnowskaPraga Południe
1005RównaWesoła
1006RóżanaWesoła
1007RubinowaWesoła
1008RubinowaWawer
1009RumiankowaWesoła
1010RumuńskaPraga Południe
1011RusałkiWawer
1012RusinowskaWawer
1013RusznikarskaPraga Południe
1014RybnaPraga Południe
1015RychnowskaWawer
1016RychteraPraga Południe
1017RysiaWesoła
1018RzeczyckaWawer
1019RzeźbiarskaWawer
1020RzymskaPraga Południe
1021SadowaWesoła
1022SadowaWawer
1023SadulskaWawer
1024SagaliWesoła
1025SalamandryPraga Południe
1026SamolotowaPraga Południe
1027SamorządowaWawer
1028SapiehyWesoła
1029SarenkiWesoła
1030SarnyWawer
1031SasankiWesoła
1032SaskaPraga Południe
1033SawickiejWesoła
1034SejmikowaWawer
1035SekwoiWesoła
1036SerdecznaWawer
1037SerockaPraga Południe
1038SezamWawer
1039SezamkowaWesoła
1040SęczkowaWawer
1041SępiaWawer
1042SielankowaWawer
1043SieniawskaWawer
1044SienkiewiczaWesoła
1045SiennickaPraga Południe
1046SikorskaWawer
1047SikorskiegoWesoła
1048SitowieWawer
1049SkalistaWesoła
1050SkalmowskiegoWawer
1051SkalnicowaWawer
1052SkalskiegoPraga Południe
1053SkargiWesoła
1054SkaryszewskaPraga Południe
1055Skłodowskiej-CurieWesoła
1056SkocznaWesoła
1057SkokowaWawer
1058SkowronkowaWawer
1059SkrzeszewskiegoRembertów
1060SkrzyneckiegoWawer
1061SkrzypówWawer
1062SkwierzyńskaWawer
1063SłonecznaWesoła
1064Słonecznej PolanyWesoła
1065SłotnaWawer
1066SłowackiegoWesoła
1067SłowiczaWesoła
1068SmardzewskaWawer
1069SmogorskaWawer
1070SmoguleckaWawer
1071SmosarskiejWawer
1072SnopowaWawer
1073SnycerskaWawer
1074SobiborskaRembertów
1075SobierajskaWawer
1076SolferinoRembertów
1077SolidnaWawer
1078SolurskaWawer
1079SoplickaWawer
1080SosabowskiegoPraga Południe
1081SosnowaWesoła
1082SpacerowaWesoła
1083SpadowaWawer
1084SpalinowaPraga Południe
1085SpokojnaWesoła
1086SportowaWesoła
1087SporyszowaWawer
1088SpółdzielczaWesoła
1089SpółdzielczaWawer
1090Stanisława AugustaPraga Południe
1091StanisławowskaPraga Południe
1092Stanów Zjednoczonych, alejaPraga Południe
1093StarczewskaWawer
1094Starego DoktoraWawer
1095StargardzkaWawer
1096StarzyńskiegoWesoła
1097StaszicaWesoła
1098StawiszyńskaWawer
1099StawowaWawer
1100StelmachówRembertów
1101StepowaWawer
1102StężyckaRembertów
1103StockaPraga Południe
1104StoczkowskaPraga Południe
1105StoczniowcówWawer
1106StokrotkiWesoła
1107StorczykowaWawer
1108StradomskaWawer
1109StrażackaRembertów
1110StrusiaWawer
1111StrycharskaRembertów
1112StrzegomskaWawer
1113StrzelińskaWawer
1114StrzygłowskaWawer
1115StwoszaWesoła
1116StykiPraga Południe
1117StylowaWawer
1118StyrskaPraga Południe
1119SuchodolskaPraga Południe
1120SuflerskaRembertów
1121SulejkowskaPraga Południe
1122SulęcińskaWawer
1123SumakówWawer
1124SygietyńskiegoPraga Południe
1125SyrokomliWesoła
1126SzachowaWawer
1127SzafarzyRembertów
1128SzafirowaWesoła
1129SzafirowaWawer
1130SzafranowaWesoła
1131SzafranówWawer
1132SzalejowaWawer
1133Szarych SzeregówWesoła
1134SzaserówPraga Południe
1135SzatkownikówRembertów
1136SzczawnickaPraga Południe
1137SzczuczyńskaPraga Południe
1138SzczytnowskaWawer
1139SzczytowaWawer
1140Szembeka, placPraga Południe
1141SzermierczaWesoła
1142SzerokaRembertów
1143SzerokaWesoła
1144SzewskaRembertów
1145Szklanych DomówPraga Południe
1146SzklarniowaWesoła
1147SzkolnaWesoła
1148Szkoły OrlątPraga Południe
1149SzkutnikówRembertów
1150SzlacheckaWesoła
1151SzmaragdowaWesoła
1152SzoferskaWawer
1153Szosa LubelskaWesoła
1154SzosowaWesoła
1155SzpaczaWawer
1156SzparagowaWawer
1157SzpotańskiegoWawer
1158SzreniawskaWawer
1159SztabowaPraga Południe
1160Sztandarów, alejaRembertów
1161SztukatorskaRembertów
1162SztukiPraga Południe
1163SztumskaWawer
1164SztygarówWawer
1165SzulczykaWawer
1166SzumnaWawer
1167SzymańskiegoRembertów
1168SzymbarskaWawer
1169SzyszakówRembertów
1170ŚlazowaWawer
1171ŚlimakaWawer
1172ŚliskaWesoła
1173ŚmiałaWesoła
1174ŚnieguliczkiWawer
1175ŚnieżnaWesoła
1176ŚpiewnaWawer
1177ŚredniaWawer
1178ŚrodkowaWesoła
1179ŚródborowskaWawer
1180ŚwiebodzińskaWawer
1181ŚwieckaWawer
1182ŚwierkowaWesoła
1183ŚwietlickaRembertów
1184Świętego PatrykaPraga Południe
1185ŚwiętosławskaPraga Południe
1186ŚwiteziankiWawer
1187TadżyckaWawer
1188TamaryszkówWawer
1189TarczowaPraga Południe
1190Targowa – parzyste do 16, nieparz. do 7Praga Południe
1191TarnobrzeskaPraga Południe
1192TarnowieckaPraga Południe
1193TasznikowaWawer
1194TatarkiewiczaPraga Południe
1195TawułkowaWawer
1196TechnicznaWawer
1197TelimenyWawer
1198TeodozjiWesoła
1199TerespolskaPraga Południe
1200TęczowaWesoła
1201TęczowaWawer
1202TokarskaWawer
1203TomaszowskaWawer
1204TopazowaWesoła
1205TopograficznaRembertów
1206TopolowaWesoła
1207ToporowskaRembertów
1208TorfowaWesoła
1209TorowaWawer
1210TraczyRembertów
1211Trakt BrzeskiWesoła
1212Trakt LubelskiWawer
1213Trakt NapoleońskiWawer
1214TramwajowaWesoła
1215Trasa SiekierkowskaWawer
1216Trasa SiekierkowskaPraga Południe
1217TrawiastaWawer
1218TrembowelskaPraga Południe
1219TrocinowaWawer
1220TruskolaskaWawer
1221TrylskiegoRembertów
1222TrzebnickaWawer
1223TrzykrotkiWawer
1224TuberozyWawer
1225TulipanowaWawer
1226TurbinowaPraga Południe
1227TurkusowaWesoła
1228TurkusowaWawer
1229TurniejowaWawer
1230TuwimaWesoła
1231TymiankowaWesoła
1232TyszowieckaWawer
1233TyśmienickaPraga Południe
1234TytoniowaWawer
1235UkośnaWawer
1236UłanowskaWawer
1237Ułanów KrechowieckichWawer
1238UłańskaWesoła
1239UłańskaRembertów
1240UmińskiegoPraga Południe
1241UmownaWawer
1242UNICEF, placWawer
1243UroczaWesoła
1244UroczaWawer
1245UrugwajskaPraga Południe
1246V PoprzecznaWawer
1247VI PoprzecznaWawer
1248VII PoprzecznaWawer
1249VIII PoprzecznaWawer
1250WakacyjnaWawer
1251WalcowniczaWawer
1252WalecznychPraga Południe
1253WalewskaPraga Południe
1254WalteraWawer
1255Wał KościuszkowskiRembertów
1256Wał MiedzeszyńskiWawer
1257Wał MiedzeszyńskiPraga Południe
1258WandyPraga Południe
1259WapiennaWesoła
1260WapiennaWawer
1261WarszawskaWesoła
1262WarsztatowaWawer
1263WasilkowskaWawer
1264Waszyngtona, alejaPraga Południe
1265Waszyngtona, rondoPraga Południe
1266WawerskaWesoła
1267WawerskaPraga Południe
1268WawrzynowaWawer
1269WąbrzeskaWawer
1270WąchockaPraga Południe
1271WągrowieckaWawer
1272WąskaWesoła
1273WąwolnickaPraga Południe
1274WczasowaWesoła
1275Wedla, alejaPraga Południe
1276WerbenyWawer
1277WersalskaPraga Południe
1278WeselnaWawer
1279WesołowskiegoWawer
1280WeterynaryjnaPraga Południe
1281WędkarskaWawer
1282WęglarskaWawer
1283WiarusówPraga Południe
1284WiatracznaPraga Południe
1285Wiatraczna, rondoPraga Południe
1286WiązanaWawer
1287WiązowskaWawer
1288WiązówWesoła
1289WichrowaWawer
1290WidłakówWawer
1291WidocznaWawer
1292WiejskaWesoła
1293WielostronnaWawer
1294WielowiejskaWawer
1295WierchówWawer
1296WierzbowaWesoła
1297WierzbyWawer
1298WierzchowskiegoWawer
1299WiesiołkaWawer
1300WiguryWesoła
1301WilanowskaWesoła
1302WilgiWawer
1303WiosennaWesoła
1304WisełkiWawer
1305WisienkiWawer
1306WiślanaWesoła
1307Wiślanego NurtuWawer
1308WiśniowaWesoła
1309WitolińskaPraga Południe
1310WitoszyńskiegoPraga Południe
1311WitwickiegoPraga Południe
1312WjazdowaWawer
1313Władysława IVWawer
1314WłodzickaWawer
1315WłókienniczaWawer
1316WodniakówWawer
1317WodyńskaWawer
1318WodzisławskaWawer
1319Wojska PolskiegoWesoła
1320Wojska Polskiego, placWesoła
1321WojsławickaWawer
1322WolęcińskaWawer
1323WolffWawer
1324WolnaWawer
1325WójcickaWawer
1326WrońskiegoWesoła
1327WrzosowaWesoła
1328WrzosowaWawer
1329WschodniaWesoła
1330WspomnieńWawer
1331WspólnaWesoła
1332Wspólna DrogaPraga Południe
1333WspółczesnaWesoła
1334Wybrzeże SzczecińskiePraga Południe
1335WyczółkowskiegoWawer
1336WydawniczaWawer
1337WydmowaWesoła
1338WygodnaWawer
1339WylotowaWawer
1340WysokomazowieckaWawer
1341WyszatyckaWawer
1342WzorcowaPraga Południe
1343WzorzystaWawer
1344X PoprzecznaWawer
1345XI PoprzecznaWawer
1346XII PoprzecznaWawer
1347Za DębamiWesoła
1348ZabawnaWawer
1349ZabielskaWawer
1350ZabłudowskaWawer
1351ZabrzańskaWawer
1352ZachodniaWesoła
1353Zachodu SłońcaWesoła
1354ZacisznaWesoła
1355ZadrzewionaWesoła
1356ZagajnikowaWesoła
1357ZagajnikowaWawer
1358ZagiętaWawer
1359ZagorzyckaWawer
1360ZagójskaPraga Południe
1361ZagórzańskaWawer
1362ZagrodowaWawer
1363ZakątekWesoła
1364ZakładowaWawer
1365ZakolePraga Południe
1366ZakopiańskaPraga Południe
1367ZakrętowaWesoła
1368ZalipieWawer
1369ZaliwskiegoPraga Południe
1370ZałężePraga Południe
1371ZambrowskaWawer
1372ZamienieckaPraga Południe
1373Zamoyskiego – parzyste od 14, nieparzyste odPraga Południe
1374ZanaPraga Południe
1375ZapałczanaPraga Południe
1376ZapiecekWesoła
1377ZapoleWawer
1378ZapomnianaWawer
1379Zaremby, rondoWawer
1380ZaroślaPraga Południe
1381ZasadowaWawer
1382ZasobnaWawer
1383ZastowskaWawer
1384ZaułekWesoła
1385ZawierciańskaPraga Południe
1386ZawilcówWawer
1387ZawiszakówRembertów
1388ZawodowaRembertów
1389ZbaraskaPraga Południe
1390ZbójnogórskaWawer
1391ZbrojarskaPraga Południe
1392ZdrojowaWesoła
1393ZdrowotnaRembertów
1394ZecerskaRembertów
1395ZegrzyńskaWawer
1396ZerzeńskaWawer
1397Zesłańców PolskichRembertów
1398ZespołowaWawer
1399ZgierskaPraga Południe
1400ZgodnaWawer
1401ZgorzeleckaWawer
1402ZiarnistaWawer
1403Zieleniecka, alejaPraga Południe
1404ZiemskiegoRembertów
1405ZimowaWawer
1406ZłoczowskaPraga Południe
1407Złotej JesieniWawer
1408Złotej JesieniWesoła
1409Złotej WilgiPraga Południe
1410ZnanieckiegoPraga Południe
1411ZniczaPraga Południe
1412ZorzyWawer
1413ZwiązkowaWawer
1414ZwoleńskaWawer
1415ZwycięzcówPraga Południe
1416Zygmunta IIIRembertów
1417ŹródlanaWesoła
1418ŹródlanaWawer
1419ŻakowskaWawer
1420ŻareckaWawer
1421ŻegańskaWawer
1422ŻeglarskaWesoła
1423ŻeglarskaWawer
1424ŻelechowskaWawer
1425ŻeligowskiegoRembertów
1426ŻeromskiegoWesoła
1427ŻmigrodzkaWawer
1428ŻnińskaWawer
1429ŻołędziowaWawer
1430ŻołnierskaRembertów
1431ŻonkilowaWawer
1432ŻółkiewskiegoWesoła
1433ŻółkiewskiegoPraga Południe
1434ŻuławskaWawer
1435ŻupniczaPraga Południe
1436ŻurawinyWawer
1437ŻwanowieckaWawer
1438ŻwirkiWesoła
1439ŻyczyńskaWawer
1440ŻymirskiegoPraga Południe
1441ŻytniaWesoła
1442Żywokostowa